Communicatieplan voor Hydromar

 

Voor het schrijven van het communicatieplan is de gouden circel van Simon Sinek gebruikt. Om tot de kernwaarden van Hydromar te komen mocht JAM marketing een gesprek met aandeelhouders, management en medewerkers begeleiden. Vanuit dit gesprek, het beleidsplan en de gesprekken met het management zijn de kernwaarden bepaald. Met deze kernwaarden als uitgangspunt is het communicatieplan geschreven.

De adviezen uit het communicatieplan worden in de loop van 2017 en 2018 uitgevoerd, te beginnen met het aanpassen van het logo, om online duidelijker zichtbaar te zijn. En een boekje waarin de corporate boodschap wordt samengevoegd met de product categorieën. Verder zal social media nog nadrukkelijker worden ingezet om de naamsbekendheid verder te vergroten.

Jaarlijks neemt Hydromar deel aan de Monaco Yacht Show en de Mets Trade Show in Amsterdam. Dit jaar zal zij een prominentere plek innemen dan voorheen, wat de naamsbekendheid verder zal vergroten.

Naast deze middelen zal er in de loop van 2017 meer aandacht komen voor het inzetten van de social media kanalen. Hiervoor zal een contentplanning worden gemaakt die aansluit op de evenementen die plaats gaan vinden, productontwikkelingen en nieuwe en opgeleverde projecten.

werkzaamheden

  • Schrijven communiatieplan
  • Begeleiden gesprek aandeelhouders, management en medewerkers
JAM-Hydromar_loopplank
JAM_Hydromar_gangway